27 Listopad 2019 | Szczecin, Polska

Program

Środa
27 Lis 2019
11:00 – 12:50
Sala 115 / Room 115
Konferencja / Conference

WSTĘPNA AGENDA
PRELIMINARY AGENDA

11:00 - 12:00 | Rejestracja uczestników i kawa powitalna / Registration and welcome coffee

12:00 - 12:30  | Uroczyste otwarcie przez władze regionalne / Grand opening by regional authorities

  • dr hab inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie / Rector of West Pomeranian University of Technology, Szczecin
  • Przedstawiciel Miasta Szczecin / Representative of City of Szczecin

  • Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Director of Center for Economic Initiatives, West Pomeranian Marshall Office

12:30 - 12:40 | Możliwości inwestycyjne w Gminie Miasto Szczecin / Investment possibilities in City of Szczecin 

  • Przedstawiciel Miasta Szczecin / Representative of City of Szczecin

12:40 - 12:50 | Możliwości inwestycyjne w województwie zachodniopomorskim / Investment possibilities in Westpomeranian region

  • Jacek Wójcikowski, Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Director of Center for Economic Initiatives, West Pomeranian Marshall Office

Konferencja / Conference
13:20 – 17:20
Sala 115 / Room 115
Spotkania biznesowe / Matchmaking

Indywidualne, dwustronne spotkania biznesowe 

  • według dostarczonych uczestnikom harmonogramów
  • 20 minut na spotkanie

Individual, bilateral B2B meetings 

  • according to the schedules provided to participants
  • 20 minutes per meeting
Spotkania biznesowe / Matchmaking
Strefa czasowa agendy wydarzenia to CEST.